АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

2020-09-10 Дундговь аймаг

 Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн удирдамжаар “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2019 оны хөрөнгийн зарцуулалт” -д хийх нийцлийн аудитын төлөвлөгөөг холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулж, аудитын нээлтийг хийлээ.

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГААС 2021 ОНД ГҮЙЦЭТГЭХ АУДИТЫН СЭДВИЙН САНАЛ АВЧ БАЙНА.

2020-08-20 Дундговь аймаг

Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2021 онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн саналыг Төрийн аудитын тухай хуулийн 11.3.3 дахь заалтын хүрээнд иргэд олон нийтийн анхааралд байгаа үнэн зөв хариу хүссэн нийтийн ашиг сонирхлыг хөндсөн асуудалд аудит хийлгэх саналаа ирүүлэхийг хүсэж байна. Аудитын сэдвийн саналыг 2020.08.26-ны өдрийг дуустал цахимаар “Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар” facebook хуудас, 70593208 утсаар, харин бичгээр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 214 тоот өрөөнд  тус тус хүлээн авч байна.

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД НАМ, ЭВСЭЛ, НЭР ДЭВШИГЧЭЭС ЗАРЦУУЛАХ ЗАРДЛЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭГ ТОГТООЛОО.

2020-06-30 Дундговь аймаг

Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд нэг нам эвслээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг 387.0 сая төгрөгөөр, нэг нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг тушаалын 2-р хавсралтаар, сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд нэг нам эвслээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг 1-р хавсралтаар, нэг нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг 3-р хавсралтаар тус тус тогтоолоо.

ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2020-06-08 Дундговь аймаг

Төрийн аудитын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, аудитын чиг хандлага, цахим сургалт, санхүү, гүйцэтгэл, нийцлийн аудит хийхэд анхаарах асуудлууд зэрэг сэдвийн хүрээнд бүх ажилтнууд тус бүр 1 сэдвээр хичээл бэлтгэж, сургалтанд хамрагдсан нь ажилтнуудын илтгэх чадвар сайжрах, сургалт зохион байгуулах арга барил нэмэгдэх, сургалтын агуулгын хүрээнд цаашид ажилдаа нэвтрүүлэх, анхаарах асуудлуудыг тодорхойлсон ач холбогдолтой сургалт боллоо.

Эрх бүхий албан тушаалтны буруутай шийдвэрийн улмаас төрд учруулсан хохирлыг барагдуулах, төрийг хохиролгүй болгох асуудлаар санал солилцов

2020-02-12 Дундговь аймаг

Дундговь аймгийн Ерөнхий прокурор, хууль цаазын шадар зөвлөх С.Гансэлэм, Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор П.Төвсанаа, аймгийн ерөнхий прокурорын орлогч Х.Мөнхбаатар, Төрийн аудитын газрын аудитын менежер Х.Наранцацрал, ЗДТГ-ын дарга, Төрийн албаны Дундговь аймаг дахь салбар зөвлөлийн дарга Ц.Эрдэнэсүрэн, Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга Г.Зоригт, Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч Г.Эрдэнэбаатар нар эрх бүхий албан тушаалтны буруутай шийдвэрийн улмаас төрд учруулсан хохирлыг барагдуулах, төрийг хохиролгүй болгох асуудлаар хамтран санал солилцов. Аймгийн Прокурорын газрын дарга С.Гансэлэмийн тушаалаар хамтарсан ажлын хэсэг байгуулж ажиллахаар тохиролцлоо.

Прокурорын байгууллагатай хамтран ажиллах “Санамж бичиг” байгууллаа.

2020-02-04 Дундговь аймаг

Төрийн аудитын газар 2019 онд Дундговь аймгийн Прокурорын газартай хамтран ажиллах “Санамж бичиг” байгуулан, тодорхой үр дүнд хүрэн ажилласан билээ. 2020 онд Прокурорын тухай хууль, Төрийн аудитын тухай хуулиар хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж, төрийн албанд ажлын хариуцлага сахилга батыг сахин бэхжүүлэх, хууль зөрчсөн аливаа үйлдэл, үйл ажиллагааг таслан зогсоох, төрийн аудитын байгууллагаас тавигдсан акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хуулийн хугацаанд нь хангуулж, буруутай этгээдэд хариуцлага тооцож, хуулийн хэрэгжилтийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх чиглэлээр хамтарч ажиллахаар дахин “Санамж бичиг” байгууллаа.

2019 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн байгууллагуудын "ИТГЭМЖЛЭЛ"-ийг гардуулан өглөө

2020-01-29 Дундговь аймаг

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэх журам”-ын шаардлагыг хангасан Прокурорын газар, Статистикийн хэлтэс, Шүүхийн шинжилгээний алба, Зооноз өвчин судлалын төв, Уламжлалт анагаах ухааны төв, Сайнцагаан сумын 7-р цэцэрлэг, Өлзийт мандал өрхийн Эрүүл мэндийн төв, Газрын харилцаа барилга, хот байгуулалтын газар, Цагдаагийн газарт Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны А/60 дугаар тушаалаар 2019 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн “ИТГЭМЖЛЭЛ”-ийг Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор П.Төвсанаа гардуулж гаргасан амжилтаа улам баталгаажуулан ажиллахыг хүслээ.