Бие даан нэр дэвшигчид сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрөө цахимаар илгээж болно


Үндэсний аудитын газар УИХ-ын 2020 оны ээлжит сонгуульд оролцох бие даан нэр дэвшигчдийн мөрийн хөтөлбөрийг 2020 оны дөрөвдүгээр сарын 24-ний өдрийг дуустал хүлээж авах хуулийн зохицуулалттай.

Улсын Онцгой Комиссын дөрөвдүгээр сарын 21-ны өдрийн 10 дугаар тогтоолоор  УБ, Сэлэнгэ, Дархан-Уул аймаг руу орох, гарах хөдөлгөөнийг  дөрөвдүгээр сарын 21-ний 21.00 цагаас энэ сарын 25-ны өдрийг хүртэл хаах болсонтой холбогдуулан орон нутгаас нэр дэвшиж байгаа болон дээрх хугацаанд орон нутагт байгаа биеэр ирэх боломжгүй бие даан нэр дэвшигчдийн мөрийн хөтөлбөрийг цахимаар хүлээн авах боллоо.

 Бие даан нэр дэвшигчид мөрийн хөтөлбөрийг, холбогдох санхүүгийн эх үүсвэр, зардлын дүнгийн хавсралтын хамт pdf файл /сканердаж/ болгон Bumdarich@audit.gov.mn  цахим хаягт илгээнэ үү.

 Улаанбаатар хот руу орох, гарах хөдөлгөөнийг нээсний дараа буюу дөрөвдүгээр сарын 29-ний өдрийн 17 цаг 30 минут хүртэл цахимаар хүлээн авсан мөрийн хөтөлбөрийн эх хувь /цаасан/-ийг хүлээн авна.

Холбогдох дугаар : 51-261729

Жич : Хөдөлгөөний хязгаарлалтад орсон гэдгийг нотлох баримт бичиг болон иргэний үнэмлэхийн хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/ эсвэл оршин суугаа газрын тодорхойлолтыг хамт авч ирэн хүлээлгэн өгнө.