Эрх бүхий албан тушаалтны буруутай шийдвэрийн улмаас төрд учруулсан хохирлыг барагдуулах, төрийг хохиролгүй болгох асуудлаар санал солилцов


Дундговь аймгийн Ерөнхий прокурор, хууль цаазын шадар зөвлөх  С.Гансэлэм, Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор П.Төвсанаа, аймгийн ерөнхий прокурорын орлогч Х.Мөнхбаатар, Төрийн аудитын газрын аудитын менежер Х.Наранцацрал, ЗДТГ-ын дарга, Төрийн албаны Дундговь аймаг дахь салбар зөвлөлийн дарга Ц.Эрдэнэсүрэн, Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга Г.Зоригт, Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч Г.Эрдэнэбаатар нар эрх бүхий албан тушаалтны буруутай шийдвэрийн улмаас төрд учруулсан хохирлыг барагдуулах, төрийг хохиролгүй болгох асуудлаар хамтран санал солилцов.

Аймгийн Прокурорын газрын дарга С.Гансэлэмийн тушаалаар хамтарсан ажлын хэсэг байгуулж ажиллахаар тохиролцлоо.