Дундговь: Итгэмжлэл гардууллаа


Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын  баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэх журам”-ын шаардлагыг хангасан Онцгой байдлын газар, Дундговь аймаг дах Зэвсэгт хүчний 278 дугаар байгууламж, Сум дундын ойн ангид  Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны А/156 дугаар тушаалаар 2018 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн “ИТГЭМЖЛЭЛ”-ийг Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор П.Төвсанаа гардуулж, гаргасан амжилтаа улам баталгаажуулан ажиллахыг хүслээ.