ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

2019-06-18 Говьсүмбэр аймаг

“Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр ,үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” сэдэвт нийцлийн аудитыг гүйцэтгэж Үндэсний аудитын газарт хүргүүллээ.

Газрын аудитын тайланг ҮАГ, аймгийн ИТХ, аймаг, сумдын Засаг дарга болон ГХБХБГ-т хүргүүллээ.

2019-06-12 Орхон аймаг

ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ГАЗАР ОЛГОЛТЫН БАЙДАЛ, ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ШИЙДВЭР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА НЬ ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НИЙЦСЭН ЭСЭХ /2015-2018/" АУДИТЫН ТАЙЛАН, СУДАЛГААГ ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗРЫН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ГАЗАР, АЙМГИЙН ИТХ, АЙМАГ СУМДЫН ЗАСАГ ДАРГА НАРТ БОЛОН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАРТ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Ерөнхий аудитор Д.Занданбат УИХ-ын даргад Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан болон нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланг өргөн барилаа

2019-06-11

Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1, 18 дугаар зүйлийн 18.2, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.10.2-т заасны дагуу Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан болон Монгол Улсын 2018 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын дүгнэлтийг Монгол Улсын ерөнхий аудитор Д.Занданбат Монгол Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатарт өргөн барилаа.

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА

2019-06-10

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА

2019-06-10

Үндэсний Аудитын газар нь  “Улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй концессын “барих-шилжүүлэх” төрлөөр хэрэгжсэн  "Чойр дэд станцын өргөтгөл, шинэчлэлт" төслийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн эх үүсвэрийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтад дүгнэлт гаргах” зөвлөх үйлчилгээг хэрэгжүүлэх зорилгоор гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2019-06-06 Нийслэл

НТАГ-ын 2019 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2019.06.06-ны өдөр нийт албан хаагчдад Монголын түүх-Монголын бахархал /Хүн төрөлхтний соёлын түүхэнд монголчуудын оруулсан хувь нэмэр/ сэдвээр Шинжлэх ухааны академийн Түүх, археологийн хүрээлэнгийн Эрдэм шинжилгээний ажилтан Доктор, Дэд профессор Н.Ганбат сургалт зохион байгууллаа.

Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих техник эдийн засгийн үндэслэл, төслийн нэгжийн үйл ажиллагаа, гадна дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын үйл явцад хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт боллоо

2019-06-03

Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих техник эдийн засгийн үндэслэл, төслийн нэгжийн үйл ажиллагаа, гадна дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын үйл явцад хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт боллоо