ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ 10 ДУГААР ХУРАЛДААНД МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ


Аймгийн ИТХ-ын ээлжит 10 дугаар хуралдааныг 2019 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр аймгийн хэмжээний төсвийн нийт шууд захирагч болон төвлөрүүлэн захирагч нар, санхүү бүртгэлийн ажилтнуудыг оролцуулан 150 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй өртгөж хуралдлаа. Хуралдаанд аймгийн Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор П.Төвсанаа “Аймгийн 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн болон гүйцэтгэл, нийцлийн аудит”-ын дүн, аудитаар тавигдсан акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийн талаар илтгэл тавьж, хэлэлцүүлэв. Илтгэлтэй холбогдуулж ИТХ-ын дарга С.Сүхбаатар, аймгийн хурлын төлөөлөгч, ардчилсан намын бүлгийн ахлагч Лхагвамандал, Сайнцагаан сумын Засаг дарга, хурлын төлөөлөгч Р.Мөнхтогтох нар үг хэлэв. Төлөөлөгчдийн хэлсэн үгийг тоймлон хүргэвэл:

1.    Аймгийн ИТХ-ын дарга С.Сүхбаатар:

•    Аймгийн Төрийн аудитын байгууллагын хамт олон хуулийн хүрээнд, мэргэшсэн өндөр чадвартай сайн ажиллаж байна. Энэ нь сүүлийн 4, 5 жилд үүсэж бий болсон өр авлагыг барагдуулах, төсвийн хууль зөрчсөн сахилга хариуцлагагүй үйлдлийг таслан зогсоох, төсвийн сахилга батыг сайжруулах талаар үр дүнтэй ажиллаж өөрчлөлт гарсан нь харагдаж байна.
•    Төрийн аудитын байгууллагаас оруулж ирж байгаа танилцуулга чанарын шаардлага хангасан, өндөр түвшинд боловсруулагдсан, товч тодорхой илтгэл байна. Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын алба, аймаг сумдын ЗДТГ-ын нөхдүүд үлгэр жишээ авч ажиллах шаардлагатай.
•    Төрийн аудитын байгууллагаас өгсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж, буруутай албан тушаалтанд хариуцлага тооцон, эргэж хугацаанд биелэлтийг гаргаж ажиллахыг аймгийн Засаг даргад даалгах нь зүйтэй байна. Манай аймаг аль бүр муу гэсэн нэртэй явах вэ. Бид төсвийн сахилга баттай аймаг болмоор байна.
2. Төлөөлөгч Лхагвамандал:
•    Төрийн аудитын байгууллагаас жил бүр хууль зөрчсөн үйлдлийг арилгах талаар маш чухал шаардлага, санал санаачилгыг оруулж ирдэг. Үүнийг ажил хэрэг болгож хугацаанд нь засаж хариуг нь өгч баймаар байна.
3. Төлөөлөгч Мөнхтогтох:
•    Аудитын байгууллагаас оруулж буй дүгнэлт зөв зүйтэй чухал дүгнэлт байна. Иймд төсвийн хууль зөрчсөн санхүүгийн аудитаар хязгаарлалтай дүгнэлттэй авсан байгууллагын удирдлагуудад хариуцлага тооцох шаардлагатай байна. Үүнийг тогтоол гаргаж шийдвэрлэе. гэсэн саналуудыг гаргав.
Аймгийн ИТХ тогтоол гаргаж, хязгаарлалттай гарсан болон төсвийн хууль зөрчсөн, буруутай албан тушаалтанд хариуцлага тооцох асуудлыг ИТХ-аас тэмдэглэл, протоколоор аймгийн Засаг даргад чиглэл өгөхөөр тогтов.